KÈO CƯỢC GẦN NHẤT

01h00, Ngày 4/1 | Villarreal vs Levante
0.99*1.25*0.94| Kèo Châu Á
1.42*7.00*4.70| Kèo Châu Âu
0.80*2.75*-0.90| Kèo Tài Xỉu
03h15, Ngày 4/1 | Cadiz vs Sevilla
0.84*0.5-1*-0.91| Kèo Châu Á
4.70*1.83*3.35| Kèo Châu Âu
0.89*2*-0.99| Kèo Tài Xỉu
00h30, Ngày 4/1 | Man United vs Wolves
1.00*1*0.93| Kèo Châu Á
1.54*5.90*3.80| Kèo Châu Âu
0.93*2.5*0.97| Kèo Tài Xỉu
03h00, Ngày 4/1 | Osasuna vs Athletic Bilbao
-0.92*0*0.85| Kèo Châu Á
2.94*2.58*3.00| Kèo Châu Âu
0.95*2*0.95| Kèo Tài Xỉu
21h00, Ngày 2/1 | Southampton vs Newcastle
0.95*0.75*0.98| Kèo Châu Á
1.73*4.40*3.65| Kèo Châu Âu
-0.96*2.75*0.86| Kèo Tài Xỉu
03h00, Ngày 3/1 | Mallorca vs Barcelona
0.95*0.5*0.98| Kèo Châu Á
3.85*1.98*3.40| Kèo Châu Âu
1.00*2.5*0.90| Kèo Tài Xỉu
22h15, Ngày 2/1 | Atletico Madrid vs Vallecano
-0.89*1.5*0.82| Kèo Châu Á
1.33*9.90*4.75| Kèo Châu Âu
0.98*2.5*0.92| Kèo Tài Xỉu
20h00, Ngày 2/1 | Getafe vs Real Madrid
0.90*1*-0.97| Kèo Châu Á
6.10*1.55*4.00| Kèo Châu Âu
-0.98*2.5*0.88| Kèo Tài Xỉu
23h30, Ngày 2/1 | Chelsea vs Liverpool
0.95*0.5*0.88| Kèo Châu Á
2.70*2.43*3.35| Kèo Châu Âu
0.89*2.5*-0.99| Kèo Tài Xỉu
21h00, Ngày 2/1 | Leeds vs Burnley
0.89*0.25*-0.96| Kèo Châu Á
2.13*3.10*3.45| Kèo Châu Âu
0.95*2.5*0.95| Kèo Tài Xỉu
00h30, Ngày 2/1 | Crystal Palace vs West Ham
0.89*0-0.5*0.99| Kèo Châu Á
2.99*2.21*3.40| Kèo Châu Âu
-0.99*2.5*0.87| Kèo Tài Xỉu
22h00, Ngày 1/1 | Leicester vs Norwich
0.67*1*-0.77| Kèo Châu Á
1.40*7.60*4.30| Kèo Châu Âu
0.87*2.75*-0.99| Kèo Tài Xỉu
19h30, Ngày 1/1 | Arsenal vs Man City
1.00*1*0.90| Kèo Châu Á
5.30*1.54*4.10| Kèo Châu Âu
0.83*3*-0.95| Kèo Tài Xỉu
22h00, Ngày 1/1 | Watford và Tottenham
-0.95*0.5-1*0.85| Kèo Châu Á
4.85*1.64*3.80| Kèo Châu Âu
0.86*2.5*-0.98| Kèo Tài Xỉu
02h30, Ngày 31/12 | Everton vs Newcastle
0.90*0.5*1.00| Kèo Châu Á
1.5*5.7*4.15| Kèo Châu Âu
0.91*2.5*0.97| Kèo Tài Xỉu
03h15, Ngày 31/12 | Man United vs Burnley
-0.99*1.5*0.89| Kèo Châu Á
1.5*5.7*4.15| Kèo Châu Âu
-0.86*3*0.74| Kèo Tài Xỉu
22h15, Ngày 31/12 | Valencia vs Espanyol
0.91*0.5*-0.98| Kèo Châu Á
1.91*3.70*3.50| Kèo Châu Âu
-0.92*2.5*0.82| Kèo Tài Xỉu
04h00, Ngày 31/12 | FC Porto vs Benfica
0.88*0.25*-0.96| Kèo Châu Á
2.16*3.20*3.30| Kèo Châu Âu
0.92*2.5*0.98| Kèo Tài Xỉu
03h15, Ngày 30/12 | Brentford vs Man City
-0.80*1.5-2*0.70| Kèo Châu Á
15.0*1.16*6.40| Kèo Châu Âu
0.89*3*0.99| Kèo Tài Xỉu
00h30, Ngày 29/12 | Leeds vs Aston Villa
1.00*0*0.90| Kèo Châu Á
2.61*2.48*3.40| Kèo Châu Âu
0.79*2.5*-0.91| Kèo Tài Xỉu
02h30, Ngày 30/12 | Chelsea vs Brighton
-0.97*1.25*0.87| Kèo Châu Á
1.43*7.90*3.90| Kèo Châu Âu
-0.84*2.75*0.72| Kèo Tài Xỉu
22h00, Ngày 28/12 | Crystal Palace vs Norwich
0.74*0.75*-0.84| Kèo Châu Á
1.54*5.90*3.85| Kèo Châu Âu
0.98*2.5*0.90| Kèo Tài Xỉu
03h00, Ngày 29/12 | Leicester vs Liverpool
-0.94*1*0.84| Kèo Châu Á
5.70*1.50*4.15| Kèo Châu Âu
0.86*3*-0.98| Kèo Tài Xỉu
22h00, Ngày 28/12 | Watford vs West Ham
-0.84*0-0.5*0.74| Kèo Châu Á
3.65*1.91*3.55| Kèo Châu Âu
0.79*2.5*-0.91| Kèo Tài Xỉu
22h00, Ngày 28/12 | Southampton vs Tottenham
1.00*0-0.5*0.90| Kèo Châu Á
3.25*2.08*3.45| Kèo Châu Âu
0.94*2,5*0.94| Kèo Tài Xỉu
19h30, Ngày 28/12 | Arsenal vs Wolves
-0.95*0.75*0.85| Kèo Châu Á
1.76*4.45*3.50| Kèo Châu Âu
-0.89*2.5*0.77| Kèo Tài Xỉu
03h00, Ngày 28/12 | Newcastle vs Man United
0.86*1-1.5*-0.93| Kèo Châu Á
6.10*1.47*4.65| Kèo Châu Âu
-0.98*3*0.88| Kèo Tài Xỉu
03h00, Ngày 27/12 | Brighton vs Brentford
0.97*0.5*0.96| Kèo Châu Á
1.97*3.95*3.35| Kèo Châu Âu
0.94*2.25*0.96| Kèo Tài Xỉu
00h30, Ngày 27/12 | Aston Villa vs Chelsea
-0.96*0.5-1*0.89| Kèo Châu Á
5.10*1.68*3.70| Kèo Châu Âu
1.00*2.5*0.90| Kèo Tài Xỉu
22h00, Ngày 26/12 | West Ham vs Southampton
1.00*0.75*0.93| Kèo Châu Á
1.5*5.7*4.15| Kèo Châu Âu
0.90*2.75*1.00| Kèo Tài Xỉu
Close [X]